מתחם התנופה
מסחר ומשרדים

מתחם התנופה הוא פרויקט המשלב קניון פתוח ומשרדים באזור העסקים המתחדש בתלפיות, ירושלים. במסגרת שלב א' של הפרויקט יוקמו שתי קומות מסחר בהיקף של כ- 10,000 מ"ר ו-3 קומות משרדים בהיקף שלכ- 14,000 מ"ר.
בשלב ב' של הפרויקט יוקם מגדל משרדים בן 13 קומות כ- 25,000 מ"ר.


  • סוג הפרויקט: מסחר ומשרדים 
  • מיקום: ירושלים
  • שטח: 22,000 מ״ר
  • קומות: 5 
  • היקף הפרויקט: 332 מיליון ש״ח