ייעוץ משכנתאות

הרגולציה של בנק ישראל משנת 2011 שינתה את כללי המשחק בשוק המשכנתאות וכיום קיימים מספר רב מגבלות על נוטלי המשכנתאות. בדיקה מקצועית ויעוץ נכון במטרה למנוע עסקה שאינה מתאימה תוך כדי התאמת תמהיל המשכנתא לצרכים ולפרופיל הפיננסי עד למכרז ריביות בין הבנקים למשכנתאות והשגת התנאים הטובים ביותר התואמים את הפרופיל הפיננסי והעסקה. .

קבלת המשכנתא כפופה להצגת אישורי הכנסות, התנהלות בחשבונות הבנק והצגת דוח חיווי אשראי מבנק ישראל, בהתאם לשיקולי יכולת ההחזר תוך הגדרת סוג הלווה יהיה ניתן לקבוע את המשכנתא שאותה יוכלו לקבל הלווים.

סוג הלווה נקבע בהתאם להוראות בנק ישראל : חסר דיור עד 75% מימון , משפר דיור עד 70% מימון , משקיע נדלֹ״ן עד 50%, עם זאת קיים אחוז מימון מיוחד לזוכים בפרויקט מחיר למשתכן (עד 90% מימון משווי הזכייה).  

אישור המשכנתא הינו השלב הראשוני בדרך לקבל המשכנתא, לאחר חתימה על הסכם הרכישה, מומחי המשכנתאות של החברה יבנו עבורכם את תמהיל המשכנתא האופטימלי ובאמצעות מכרז ריביות ישיגו את התוצאה המשוקללת הטובה ביותר.