ליווי פרויקטים וחיתום קבוצות רכישה

החברה מתמחה בחיתום אשראי לשותפים בפרויקטים של קבוצות רכישה, החברה מטפלת בכל זמן נתון במאות שותפים בפרויקטים מסחריים, לוגיסטיים ומגורים המחולקים למספר רב של פרויקטים.

תהליך החיתום כולל :

  • פתרונות חיתום, תזרים מזומנים ובחינת יכולת עמידה בתנאי המימון
  • איסוף מסמכים
  • ניתוח הבקשה
  • חיתום התיק בהתאם לדרישות והוראות גוף המימון
  • הגשת התיק בהתאם לנוהל גוף המימון

לחברה מערכת CRM אשר נבנתה במיוחד לניהול החיתום ואיסוף המסמכים לשותפים בפרויקט קבוצת הרכישה.

השותפים מקבלים תזכורות אוטומטיות הכוללות הודעת sms ומיילים מהמערכת עם רשימת המסמכים החסרים, כאשר הרשימה מתעדכנת עם השלמת המסמכים.

כל הפעולות מול השותף בקבוצת הרכישה מתועדות במערכת החברה.

בין לקוחות החברה: