מיחזור משכנתא

מחזור משכנתא הינו שינוי תנאי המשכנתא הקיימת, באמצעות לקיחת משכנתא חדשה וסילוק המשכנתא הישנה.

הסיבות למיחזור המשכנתא: שיפור תנאי הריבית בשוק המשכנתאות, שינוי ההחזר החודשי ו/או שינוי תקופת המשכנתא.

תהליך מיחזור המשכנתא מתחיל מבדיקה כלכלית של המשכנתא הקיימת באמצעות דוח יתרות לסילוק אשר מתקבל מהבנק למשכנתאות בו מתנהלת המשכנתא, הבדיקה כוללת השוואת התנאים הקיימים במשכנתא מול הריביות והתנאים בשוק המשכנתאות למועד הבדיקה הכלכלית, תוצאת הבדיקה הכלכלית כוללות התחשבות בעמלת הפירעון (הקנס).

ככל שיש כדאיות למיחזור תוגש בקשה לאישור עקרוני ולמיחזור משכנתא למספר בנקים, בניית תמהיל משכנתא המתואמים לפרופיל הפיננסי וביצוע מכרז ריביות מול מספר בנקים עד להשגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם.